sipan xelat solin

Sipan Xelat Solin şarkı Sözleri

Mart 31, 2015 hitsarki 1

sipan xelat solin şarkı sözleri şarkı sözleri   Bare evindari hesir e es u sevat e Dile evindar ra naze Her be tebate Heywax li min delala min Agir berdin bedana min Ji te hezkiri ve dile min Girti cave min Cima cerek li dur ne neri Evin ne pirsi Min go na,te go bele Guh ne da kesi Heywax li min delala min Agir berdin bedana min Ji te hezkiri bi korani girti caven min Türkçe […]